Available courses

 1. Napisz online, siedząc wygodnie w domu, rozprawkę problemową, ostatnią maturę próbną.
 2. Jej temat będzie związany z "Panem Tadeuszem". Streszczenie książki znajdziesz na stronie lektury.kochamjp.pl
 3. Na napisanie rozprawki masz 3 godziny zegarowe. 
 4. Wykorzystasz edytor wewnętrzny strony.
 5. Terminy weekendowe pisania rozprawki online: 20-28 kwietnia.
 6. Godziny pisania: 17.00-20.00; w weekendy także 09.-12.00.
 7. Sprawdzenie pracy odpłatne.
 1. Napisz online, siedząc wygodnie w domu, rozprawkę problemową, ostatnią maturę próbną.
 2. Jej temat będzie związany z "Lalką". Streszczenie książki znajdziesz na stronie lektury.kochamjp.pl.
 3. Na napisanie rozprawki masz 3 godziny zegarowe. 
 4. Wykorzystasz edytor wewnętrzny strony.
 5. Terminy weekendowe pisania rozprawki online: 20-28 kwietnia.
 6. Godziny pisania: 17.00-20.00; w weekendy także 09.-12.00.
 7. Sprawdzenie pracy odpłatne.
 1. Napisz online, siedząc wygodnie w domu, rozprawkę argumentacyjną, ostatnią maturę próbną.
 2. Jej temat będzie związany z analizą fragmentu eseju literackiego dotyczącego Z. Herberta, którego twórczość warto powtórzyć przed maturą.
 3. Na napisanie rozprawki masz 3 godziny zegarowe. 
 4. Wykorzystasz edytor wewnętrzny strony.
 5. Terminy weekendowe pisania rozprawki online: 20-28 kwietnia.
 6. Godziny pisania: 17.00-20.00; w weekendy także 09.-12.00.
 7. Sprawdzenie pracy odpłatne.
 1. Napisz online, siedząc wygodnie w domu, rozprawkę argumentacyjną, ostatnią maturę próbną.
 2. Jej temat będzie związany z analizą fragmentu eseju literackiego dotyczącego mitycznej postaci Kasandy, której sylwetkę warto powtórzyć przed maturą.
 3. Na napisanie rozprawki masz 3 godziny zegarowe. 
 4. Wykorzystasz edytor wewnętrzny strony.
 5. Terminy weekendowe pisania rozprawki online: 20-28 kwietnia.
 6. Godziny pisania: 17.00-20.00; w weekendy także 09.-12.00.
 7. Sprawdzenie pracy odpłatne.